Yenilenilebilir Enerji Hibe Programı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Amaçlı (TKDK), Kırsal Kalkınma Amaçlı Avrupa Birliği Fonu ile IPARD ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) gibi yenilenebilir enerji yatırımları hibe programları, bölgesel olarak belirli zamanlarda açılmaktadır. Bu programlar her ile göre değişkenlik göstermektedir.

“Tüm Türkiye’de yer alan işletmelere, derneklere, vakıflara, kurum ve kuruluşlara proje ve hibe destekleri konusunda hizmet vermekteyiz. Her yerden gelen talepler değerlendirilmekte ve planlanan yatırım için proje başvurusu yapmaktayız. State Solar Tech olarak Tüm Türkiye’de takip ettiğimiz birçok hibe projeleri mevcuttur.”

Genel olarak tarıma destek amaçlı açılan bu hibeler ile soğuk hava depoları, zeytinyağı fabrikaları, un fabrikaları, çeltik fabrikaları, muz sarartma ve paketleme tesisi, çiftlik, seralar gibi tesislerin kurulumu veya kurulu olan bunun gibi tesislerin elektriğini güneş enerjisi ile sağlanması amacıyla destekler verilmektedir.Yenilenebilir enerji hibeleri sayesinde güneş enerjisi yatırımı çok daha kârlı bir yatırıma dönüşüp proje kendini çok kısa sürede amorti etmektedir.Tarımsal sulama amaçlı güneş enerjisi destekli sulama sistemleri hibeleri ile çiftçilere ayrıca destek olunmaktadır.